Welkom bij Derkx & Van Hoek BV.

Bij Derkx & Van Hoek staat u als mens centraal! dat klinkt logisch maar dit is in het dagelijkse leven niet zo vanzelfsprekend als het zou moeten zijn.

In samenwerking met u gaan wij uw financiële doelen opstellen en bereikbaar maken. Dat kunnen wij niet alleen...... daar is een goede samenwerking voor nodig!


Neem contact op!

Waarom een bewindvoerder

Over ons

Wij zijn een modern kantoor en werken met gekwalificeerde medewerkers, welke jaarlijks door de rechtbank getoetst worden. Ons team heeft vele jaren ervaring op dit vakgebied en wordt jaarlijks nog bijgeschoold door cursussen. Door onze jarenlange ervaring hebben wij een goed netwerk met diverse instanties zoals Gemeenten, rechtbanken etc.

Communicatie is voor beiden zeer belangrijk. U wilt graag weten wat er allemaal gedaan wordt met uw geld. Wij beseffen ons heel goed dat het voor u niet (altijd) prettig is om de controle over uw eigen financiën (voorlopig) uit handen te moeten geven.

U kunt er vanuit gaan dat wij u betrekken in uw dossier en dat onze samenwerking open en eerlijk is. Desgewenst kunt 24 uur per dag meekijken in uw dossier. De Bewindvoerder neemt de beslissing welke het beste is en altijd in uw belang zal zijn, hierbij horen ook de minder populaire beslissingen.

Derkx & Van Hoek deelt haar kennis en expertise graag met anderen en staan uiteraard open voor uw mening. Spreekt dit u aan? neem dan vandaag nog contact met ons op.

Voor wie is een bewindvoerder

Een Bewindvoerder wordt meestal aangesteld voor mensen die zelf niet in staat zijn om hun financiële zaken en bezittingen te beheren. Dit kan verschillende redenen hebben, waaronder:

 1. Mentale of fysieke beperkingen: Personen met ernstige mentale of fysieke handicaps die hen beletten om hun financiën zelfstandig te beheren, kunnen een bewindvoerder nodig hebben.

 2. Dementie of verstandelijke beperkingen: Oudere volwassenen of mensen met aandoeningen zoals dementie of verstandelijke beperkingen welke niet langer in staat zijn om hun financiële zaken zelf te regelen.

 3. Mensen met schulden. En niet in staat zijn deze schulden zelf op te lossen. Ongeacht de hoogte van de schuldenlast.

 4. Verslaving en/of verkwisting: In sommige gevallen kan de rechter een Bewindvoerder aanstellen als beschermingsmaatregel om te voorkomen dat iemand zichzelf financieel schaadt, bijvoorbeeld als gevolg van verslaving en/of schulden.

De specifieke redenen en omstandigheden kunnen variëren, maar over het algemeen is een Bewindvoerder bedoeld om de belangen van personen te beschermen die niet in staat zijn hun eigen financiële zaken te beheren. Het kan tevens een voorwaarde zijn om een schuldhulptraject in te gaan.

Via deze link kunt u op de website van de rechtspraak meer informatie vinden over Bewindvoering.

Taken van een bewindvoerder

Een bewindvoerder heeft de verantwoordelijkheid om het vermogen en de belangen van een persoon te beheren en te beschermen wanneer deze persoon zelf niet in staat is om dit op een effectieve manier te doen. Bewindvoering wordt vaak ingesteld bij mensen met schulden en/of die door bijvoorbeeld ouderdom, ziekte of een verstandelijke beperking niet meer in staat zijn om hun financiële en persoonlijke zaken zelfstandig te regelen. De belangrijkste taken van een bewindvoerder kunnen onder andere zijn:

 1. Financieel beheer: Een bewindvoerder heeft de verantwoordelijkheid om de financiën van de onder bewind gestelde persoon te beheren. Dit omvat het beheer van inkomsten, uitgaven, verwerken van financiële post, budgettering en financiële rapportage.

 2. Bescherming van bezittingen: De bewindvoerder moet ervoor zorgen dat de bezittingen en eigendommen van de onder bewind gestelde persoon worden beschermd en behouden. Dit kan onder meer het beheren van onroerend goed, voertuigen en andere waardevolle goederen omvatten.

 3. Juridische vertegenwoordiging: De bewindvoerder vertegenwoordigt de onder bewind gestelde persoon in juridische aangelegenheden die verband houden met financiën en bezittingen. Dit kan het afhandelen van juridische documenten, het bijwonen van gerechtelijke procedures en het optreden als gemachtigde namens de persoon omvatten.

 4. Rapportage en verantwoording: Een bewindvoerder moet regelmatig rapporteren aan de rechtbank over de financiële situatie en het beheer van de bezittingen van de onder bewind gestelde persoon. Dit dient ter controle en transparantie.

 5. Persoonlijke zorg en welzijn: Afhankelijk van de aard van het bewind kan de bewindvoerder ook verantwoordelijk zijn voor het nemen van beslissingen met betrekking tot de persoonlijke zorg en het welzijn van de onder bewind gestelde persoon, zoals medische behandelingen, huisvesting en andere niet-financiële aspecten.

 6. Communicatie en overleg: De bewindvoerder moet vaak communiceren en overleggen met diverse instanties om ervoor te zorgen dat beslissingen in het beste belang van de persoon worden genomen.

 7. Overige zaken: Bij twijfel kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Schulden

Een Bewindvoerder helpt u ook bij de aanvraag voor uw schuldhulptraject. 

Schuldsanering is een juridisch proces dat is ontworpen om mensen met schulden te helpen hun financiële problemen op te lossen en een nieuwe start te maken met een schuldenvrije toekomst.

Uiteraard leggen wij u graag uit hoe dit werkt!

Tarieven bewindvoering

Deze kosten worden jaarlijks wettelijk vastgesteld door de overheid.

De exacte kosten zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bent u alleenstaande of getrouwd, zijn er schulden aanwezig, heeft uw partner ook schulden? 

De kosten van Bewindvoering kunnen mogelijkerwijs ook vergoed worden door de gemeente waar u woont.

Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Bereikbaarheid

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09:00 uur tot 12:00 uur en vrijdag van 09:00 tot 10:30 uur op het telefoonnummer 040-3035028.

Per mail via info@derkx-vanhoek.nl


Maak een afspraak!